Mộc bản triều Nguyễn
Dưới triều Nguyễn, do nhu cầu phổ biến rộng rãi các chuẩn mực của xã hội, các điều luật bắt buộc thần dân phải tuân theo, để lưu...
Bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê và Mạc
Bia tiến sĩ Văn Miếu gồm 82 tấm bia đá khắc các bài văn bia đề danh tiến sĩ Nho học Việt Nam của các khoa thi Đình thời nhà Hậu Lê và nhà Mạc...
Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam
Bài chòi là một hình thức nghệ thuật có sự kết hợp đặc sắc bởi âm nhạc, thơ ca, trình diễn, hội họa và văn học, thể hiện cuộc...
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là hình thức thờ cúng các Thánh Mẫu cai quản miền trời (Thiên Phủ), rừng núi (Nhạc phủ) và sông nước...

Sự kiện nổi bật của VITA

Liên kết hữu ích