Giải thưởng doanh nghiệp kinh doanh Lữ hành Quốc tế đưa khách ra nước ngoài hàng đầu Việt Nam năm 2019

09:32- 2020-03-25

Triển khai công tác năm 2020, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục tổ chức bình chọn Giải thưởng doanh nghiệp kinh doanh Lữ hành Quốc tế đưa khách ra nước ngoài hàng đầu Việt Nam năm 2019.

Để kịp thời tổ chức việc bình chọn và vinh danh Danh hiệu Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài hàng đầu Việt Nam năm 2019, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị các khách các doanh nghiệp lữ hành quốc tế chuẩn bị và gửi hồ sơ về Hiệp hội Du lịch Việt Nam để tham gia bình chọn danh hiệu cao quý này 

Các doanh nghiệp được bình chọn là những doanh nghiệp có số điểm xếp theo thứ tự điểm cao đến thấp đối với loại hình kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài.

Hồ sơ bình chọn:

Hồ sơ tham gia bình chọn được lập thành 01 (một) bộ gửi về Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tầng 1, nhà K, nhà khách La Thành, số 226 Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

Ông Phạm Mạnh Cương - Phó Tổng thư ký Hiệp hội LHVN

Tel: 024.39427620, máy lẻ: 104

DĐ: 0986989661

Email: cuongpm84@gmail.com

Sự kiện nổi bật của VITA

Liên kết hữu ích