Dời ngày tổ chức Hội chợ VITM Hanoi sang 31/3/2022 - 3/4/2022
Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa có quyết định dời ngày tổ chức Hội chợ VITM Hanoi sang năm 2022. Thời gian tổ chức hội...
Lùi 1 ngày hội chợ VITM Hanoi 2021 sang ngày 26 - 29/11
Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức, VITM Hanoi 2021 sẽ được tổ chức lùi 1 ngày so với dự kiện, sang ngày 26 - 29/11/2021.
Lùi ngày khai mạc hội chợ VITM Hanoi 2021
Ban Tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hanoi 2021 quyết định lùi việc tổ chức Hội chợ sang khoảng đầu tháng 6/2021.
Thông báo lùi 1 ngày tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2021
Do có một hoạt động quan trọng của Nhà nước diễn ra đúng ngày Khai mạc Hội chợ và sử dụng một phần không gian của...

Sự kiện nổi bật của VITA

Liên kết hữu ích