Toàn ngành đang sôi nổi mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
16:14, 2022-03-22

- Từ ngày 15/3/2022, du lịch Việt Nam chính thức mở lại toàn bộ hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới và triển khai theo Phương án số 829/PA-BVHTTDL do Bộ VHTTDL ban hành. Đây là cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp sôi nổi mở lại các hoạt động du lịch an toàn, hiệu quả.

Sự kiện nổi bật của VITA

Liên kết hữu ích