Nghệ An: Tập huấn làm du lịch cộng đồng tại huyện miền núi Quỳ Hợp

Ngày 09/8, tại Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức lớp tập huấn làm du lịch cộng đồng cho hơn 80 người là cán bộ phụ trách du lịch Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT-TT; các Phó chủ tịch, công chức văn hóa - xã hội, chủ tịch Hội phụ nữ các xã, thị trấn và các hộ kinh doanh du lịch, hộ dân có ý định kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện.

1108.huyen_quy_hop_1

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày 09 -10/8, các đại biểu tham dự lớp tập huấn được trang bị những kiến thức cần thiết để làm du lịch cộng đồng, từ việc quản lý đến kinh doanh. Các chuyên đề được hướng dẫn gồm: Văn hóa ẩm thực Việt Nam, du lịch và dịch vụ lưu trú tại nhà dân; vệ sinh và bảo vệ môi trường; an ninh, an toàn và phòng, chống cháy nổ; phục vụ khách lưu trú và ăn uống; dịch vụ lau dọn nhà; tiếp thị, quảng bá, quản lý tài chính, nhân sự…

1108.huyen_quy_hop_2

Trải nghiệm dệt thổ cẩm tại du lịch cộng đồng ở bản Choọng Bùng

1108.huyen_quy_hop_3

Bản Chọng Bùng xã Châu Lý còn lưu giữ, bảo tồn và duy trì văn hóa, các hình thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào Thái

1108.huyen_quy_hop_4

Các hộ trong bản Chọng Bùng đều có nhà sàn được xây dựng theo phong cách truyền thống

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng, góp phần cụ thể hóa Đề án xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Quỳ Hợp.