Quảng Bình- Điểm đến thiên nhiên, hấp dẫn và khác biệt

13:52- 2022-04-15

 Thực hiện phương án tổ chức các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới của Chính Phủ, với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu du lịch "" Quảng Bình- Điểm đến thiên nhiên, hấp dẫn và khác biệt " đến khách du lịch trong nước và quốc tế để thúc đẩy sự hồi phục, tăng trưởng của ngành du lịch, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch của tỉnh Quảng Bình năm 2022

0001
Empty
Empty
Empty

Sự kiện nổi bật của VITA

Liên kết hữu ích