UBND tỉnh phê duyệt Đề án thu phí tham quan Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn

08:18- 2023-11-03

Ngày 31.10.2023, UBND tỉnh Hà Giang đã có Quyết định phê duyệt Đề án thu phí tham quan Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lượng du khách đến với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn ngày càng tăng.

Lượng du khách đến với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn ngày càng tăng.

Theo đó, đối tượng thu phí là khách du lịch đến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (gồm địa bàn 4 huyện: Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc và Quản Bạ), bao gồm tất cả các loại hình du lịch như thăm thân, công vụ, giải trí, nghỉ dưỡng,... Mức thu được áp dụng như sau: 30.000 đồng/1 người/1 đêm lưu trú đối với du khách là người lớn; 15.000 đồng/1 người/1 đêm lưu trú đối với du khách là cựu chiến binh, người khuyết tật nặng và trẻ em từ đủ 6 tuổi đến 15 tuổi. Miễn thu phí đối với các đối tượng: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi (trên 70 tuổi) và trẻ em dưới 6 tuổi.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn vùng Công viên địa chất sẽ trực tiếp thu phí khách du lịch. Đơn vị quản lý thu phí là Ủy ban Nhân dân các huyện, xã, thị trấn vùng Công viên địa chất. Trong đó, cấp huyện có trách nhiệm in ấn, phát hành vé, tổ chức quản lý thu phí, cấp phát vé cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; các xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức quản lý thu phí, cấp phát vé.

Theo khảo sát, lượng khách du lịch tới Cao nguyên đá Đồng Văn chiếm 60 - 65% lượng khách đến với Hà Giang. Lượng du khách dự kiến sẽ tăng trưởng 10%/năm theo dài hạn (tầm nhìn 20 - 30 năm). Ước tính, năm 2024, lượng khách vào Công viên địa chất có thể thu phí là hơn 1,7 triệu người, dự kiến thu được khoảng 48 tỷ đồng.

Việc thu phí tham quan vào Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là cần thiết, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn và phát triển các khu di sản UNESCO gắn với phát triển du lịch. Nguồn kinh phí từ thu phí tham quan được sử dụng để quản lí, quảng bá, giáo dục, bảo tồn hệ thống di sản của Công viên địa chất; tái đầu tư cho hạ tầng, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Cụ thể, nguồn kinh phí thu được cân đối, chi cho các nội dung sau: 20% chi cho đơn vị tổ chức quản lí thu phí, 20% chi cho cơ sở lưu trú và 60% còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước, bố trí chi cho các nhiệm vụ bảo tồn, bảo vệ và phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (gồm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mới, chi các hoạt động quảng bá du lịch, dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường).

Như Nguyệt (Báo Hà Giang)

Sự kiện nổi bật của VITA

Liên kết hữu ích