12 Apr

DIỄN ĐÀN DU LỊCH VIỆT NAM – CHUYỂN ĐỔI XANH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Diễn đàn "Chuyển Đổi Xanh để Phát Triển Bền Vững Du Lịch Việt Nam" trong khuôn khổ Hội chợ VITM Hà Nội 2024.
03 Nov

Hội chợ VITM Hà Nội 2024

Trong bối cảnh Du lịch Việt Nam cần chuyển mình thích ứng nhanh với tình hình chung của du lịch thế giới, Hội chợ VITM Hà Nội 2024 sẽ trở lại từ ngày 11/4/2024 đến 14/04/2024 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E. Hanoi), Cung Văn hóa Lao...