19/09/2023

Kết nối với VITA

VITA, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đã xác định một tầm nhìn và nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy và nâng cao năng lực của các ngành nghề trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam. Chúng tôi, tại VITA, là một tổ chức uy tín trong ngành du lịch của Việt Nam và chúng tôi cam kết đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và có trách nhiệm của ngành du lịch này tại quốc gia chúng ta.

Dự án "Phát triển năng lực cho Hiệp hội Du lịch Việt Nam" đã là một bước quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa VITA và các đối tác quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu. Dự án này đã giúp VITA xây dựng hệ thống hoạt động, và kết nối đội ngũ hướng dẫn viên du lịch với các công ty lữ hành. Chúng tôi tin rằng điều này đặt ra một cơ hội và thách thức quan trọng cho các ngành nghề trong ngành du lịch ở Việt Nam.

Việc kết nối với VITA qua dự án này cũng mang lại lợi ích to lớn cho nhiều đối tượng khác nhau trong ngành du lịch, không chỉ hướng dẫn viên. Các đầu bếp, nhân viên làm buồng, và nhân viên khách sạn, chẳng hạn, đều có thể hưởng lợi từ việc cải thiện năng lực và chất lượng dịch vụ của họ thông qua việc tham gia vào các chương trình đào tạo và nâng cao kỹ năng mà chúng tôi cung cấp.

Ngành du lịch của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực có chất lượng cao. Việc kết nối với VITA và tham gia vào các hoạt động của chúng tôi giúp các đối tượng trong ngành du lịch nắm vững kiến thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, và đạo đức hành nghề. Điều này làm tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngành này.

Tóm lại, VITA cam kết kết nối và hợp tác mạnh mẽ với các đối tác trong và ngoài nước để nâng cao năng lực và chất lượng cho các ngành nghề trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam. Chúng tôi tin rằng điều này không chỉ tạo cơ hội cho các cá nhân hoàn thiện kỹ năng cá nhân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch bền vững và có trách nhiệm tại quốc gia chúng ta, trong tương lai sáng rạng.