04/09/2023

Hội chợ Du lịch VITM Hà Nội 2021

“Du lịch vốn là ngành kinh tế nhạy cảm với sự biến đổi của tự nhiên, chiến tranh, dịch bệnh. Đại dịch Covid-19 đã không chỉ làm thiệt hại to lớn cho nhiều nền kinh tế, làm suy giảm tốc độ tăng trưởng, trong đó trực tiếp làm suy giảm ngành Du lịch ở mức độ trầm trọng nhất. Uớc tính năm 2020 thiệt hại đối với Du lịch Việt Nam là khoảng 20 tỷ USD. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép: vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, nhằm góp phần khôi phục và thúc đẩy Du lịch Việt Nam phát triển, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) triển khai kế hoạch thường niên tổ chức Diễn đàn Du lịch nội địa toàn quốc 2021 và Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2021”. Đó là chia sẻ của ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam tại buổi họp báo sáng ngày 5/4/2021, tại Hà Nội.