04/09/2023

VITM 2022: Cơ hội để du lịch có bứt phá mới, đẳng cấp mới

Sự khởi đầu cho một giai đoạn mới

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho rằng, để du lịch Việt Nam tạo ra sự bứt phá mới, đẳng cấp mới trong phát triển, cần coi đại dịch là cơ hội để tư duy lại, định vị lại, cơ cấu lại ngành du lịch. Bên cạnh đó các địa phương, doanh nghiệp cần quan tâm đẩy mạnh đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, đầu tư cho phát triển sản phẩm mới, điểm đến mới, đường bay mới theo nhu cầu và xu hướng mới sau đại dịch Covid-19; cơ cấu lại thị trường khách du lịch sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là các thị trường khách du lịch quốc tế; chú trọng đặc biệt đến việc sử dụng công nghệ trong xúc tiến; tăng cường liên kết, chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp, điểm đến của các quốc gia khác trong khu vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.