17/09/2023

Đại hội Đại biểu Hiệp hội Du lịch Thanh Hoá nhiệm kỳ IV: Phát huy vai trò trở thành "mái nhà chung" của cộng đồng doanh nghiệp

Tới dự Đại hội về phía TW có ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch; bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Về phía địa phương có ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá; ông Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành, địa phương liên quan và đông đảo doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo HHDL các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2016 - 2022, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, cùng với sự phát triển du lịch toàn tỉnh, Hiệp hội đã không ngừng lớn mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Do đó hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2022 đề ra đều đạt và vượt, đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2022

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Thanh Hoá, của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền các địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực nhiệt tình tâm huyết của Ban Chấp hành và sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 3, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh; phát triển nhiều sản phẩm Du lịch phong phú đa dạng, đổi mới chất lượng sản phẩm du lịch “Hương sắc bốn mùa”; kết nối các sản phẩm vùng miền, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế, mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp hội viên, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh du lịch và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, cùng với sự phát triển du lịch toàn tỉnh, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển dịch vụ du lịch của tỉnh. Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội bầu là 43 thành viên, thường trực gồm 11 thành viên. Số lượng Ban Chấp hành được cơ cấu tại các Chi hội địa phương như thành phố, thị xã, huyện, chi hội ngành nghề và bố trí các lĩnh vực khác như vận tải khách du lịch, nhà hàng, các trường đào tạo du lịch trong tỉnh. Từ đó công tác nắm bắt thông tin, chỉ đạo kịp thời phục vụ đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương. Giai đoạn 2016 - 2022, Hiệp hội đã thành lập thêm 3 Chi hội trực thuộc, nâng tổng số Chi hội lên 10 Chi hội trực thuộc Hiệp hội. Bên cạnh đó, số lượng Hội viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Hiệp hội du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tăng từ 160 hội viên lên 180 Hội viên.

Nổi bật nhất, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản các ấn phẩm để phục vụ các hội chợ trong tỉnh và quốc tế. Trong giai đoạn 2016 - 2022, Hiệp hội đã tham gia đầy đủ 5 lần Hội chợ du lịch Việt Nam - VITM tại Hà Nội, Hội chợ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Hội chợ Miền Tây Thanh Hóa, Hội chợ du lịch TP. Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM tại Đà Nẵng,... Thông qua giao lưu hợp tác với Hiệp hội du lịch 22 tỉnh phía Bắc, gắn kết 4 tỉnh Bắc miền Trung, 4 địa phương một điểm đến; hành trình kết nối các di sản văn hoá thế giới... Bên cạnh đó là các hoạt động xã hội từ thiện, công tác thi đua khen thưởng doanh nghiệp hội viên.

Đặc biệt, năm 2021, Hiệp hội Du lịch Thanh Hoá được giao nghiên cứu đề tài Khoa học cấp tỉnh "Giải pháp phát triển chuỗi giá trị du lịch ở các huyện đồng bằng tỉnh Thanh Hoá trong bối cảnh đẩy mạnh liên kết vùng và hình thành các sản phẩm du lịch". Đến nay, đề tài đang được triển khai đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, còn tồn tại những hạn chế. Doanh nghiệp Du lịch Thanh Hóa có trên 800 cơ sở lưu trú, hơn 300 nhà hàng. Đến nay số hội viên tham gia Hiệp hội mới chỉ đạt khoảng 25%, so với mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ III là chưa đạt yêu cầu; công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch chưa mạnh, chưa có chiều sâu, chưa được thường xuyên liên tục; công tác hỗ trợ doanh nghiệp tuy cố gắng nhưng chưa đáp ứng hết các yêu cầu của doanh nghiệp. Nội dung hoạt động của Hiệp hội chưa phong phú, chưa kết nối tốt các doanh nghiệp du lịch đặc biệt là các Chi hội trực thuộc nên chưa thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Một số hội viên chưa tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội, chưa đóng hội phí đầy đủ; công tác thi đua khen thưởng chưa xây dựng được phong trào chung toàn diện, chỉ lựa chọn khen thưởng các đơn vị có quy mô lớn, có thương hiệu, các doanh nghiệp nhỏ ít được chú ý.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng yếu nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

Xuất phát từ tình hình thực tế của tỉnh, phương hướng hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ IV (2022-2027) chú trọng: Đoàn kết xây dựng Hiệp hội Du lịch thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Tranh thủ thời cơ vận hội mới, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp hội viên. Đẩy mạnh tập hợp đoàn kết, hợp tác, kết nối, giao lưu, liên kết; nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp hội viên nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng văn minh du lịch, chú trọng phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm. Góp phần đưa Du lịch Thanh Hóa phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Bên cạnh mục tiêu phấn đấu phát triển ngành du lịch, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện các chỉ tiêu du lịch đến năm 2025 và 2030; Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hoá đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu phát triển của Hiệp hội. Trong đó bao gồm đổi mới các hoạt động, lồng ghép các sự kiện, lễ hội áp dụng chương trình kích cầu nhằm thu hút khách Du lịch đến với Thanh Hóa với chủ đề “Du lịch Thanh Hoá hương sắc bốn mùa”. Tăng cường công tác xúc tiến du lịch, công tác xúc tiến đầu tư du lịch với nhiều hình thức phong phú, mặt khác tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội viên tiếp cận và hội nhập quốc tế. Doanh nghiệp phát triển cả quy mô, số lượng, chất lượng, nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến Du lịch. Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Thanh Hoá nhiệm kỳ III thông tin: "Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu tiềm năng du lịch Thanh Hóa cho nhiều khách, các đơn vị lữ hành biết đến các danh thắng, di tích văn hóa lịch sử, các món ăn đặc sản văn hóa vùng miền, các làn điệu dân ca mang đậm nét văn hóa sử thi, sản phẩm hàng hóa lưu niệm đặc trưng để đưa đến với du khách trong nước và nước ngoài qua các kênh thông tin trên website, báo đài trung ương và địa phương. Thông qua các sự kiện lớn, như hội chợ, hội thảo, liên hoan Văn hóa ẩm thực do tỉnh, ngành, các địa phương trong nước tổ chức để giới thiệu hình ảnh, thương hiệu, các sản phẩm của doanh nghiệp tới bạn bè gần xa."

"Xúc tiến thị trường trong nước, hợp tác liên kết hiệp hội du lịch các tỉnh để giúp nhau công tác tuyên truyền, nổi tuyến tour thu hút khách du lịch. Tham gia xúc tiến tại các sự kiện xúc tiến đầu tư, liên kết, hội thảo đăng cai du lịch trong nước. Tổ chức kết nối các khu, điểm du lịch, các dịch vụ du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, triển khai đưa vào hoạt động hiệu quả. Xúc tiến thị trường nước ngoài: Hằng năm tổ chức cho các doanh nghiệp đi khảo sát thị trường du lịch nước ngoài để học hỏi, xây dựng tour du lịch các nước trong khu vực, điều chỉnh chương trình tour phù hợp để phục vụ hài lòng du khách. Thông qua Hiệp hội Du lịch Việt nam và các tổ chức Du lịch quốc tế tại Việt Nam để tiếp cận tới các tổ chức TOP, PATA.... Thông qua các nhiệm vụ trên nhằm thu hút khách du lịch đến Thanh Hóa, phấn đấu đạt kế hoạch trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp!", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, vẫn phải chú trọng và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác phát triển Hiệp hội tỉnh, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, công tác tài chính.

Nêu ý kiến tại đại hội, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch - ông Phạm Văn Thủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới cần triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung khác: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động quản lý du lịch và phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững; nâng cao vai trò là chỗ dựa vững chắc của doanh nghiệp du lịch hội viên; chủ động thu hút nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; đẩy mạnh liên kết với HHDL các vùng phụ cận…

img-0238-compressed-1677892285.jpg

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch

Phát biểu chỉ đạo, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cơ bản đồng tình với phương hướng và mục tiêu mà Hiệp hội Du lịch tỉnh đề ra, tuy nhiên để có thể thích ứng, linh hoạt trong mọi hoạt động, bà Cao Thị Ngọc Lan đề nghị Hiệp hội lưu ý những nội dung về công tác tổ chức, bộ máy, phát triển chi hội, hội viên và phương pháp tổ chức các hoạt động của Hiệp hội; xây dựng, tổ chức thực hiện các kể hoạch hàng năm của Hiệp hội. Đồng thời nhấn mạnh Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa cần phát huy hơn nữa vai trò “đầu tàu” trong liên minh Hiệp hội Du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch cũng như tạo được ảnh hưởng với Hiệp hội cả nước.

img-0270-compressed-1677892285.jpg

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 45 đồng chí; trong đó ông Nguyễn Ngọc Hồi tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hoá. Theo đó, các thành viên sẽ liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp, kinh doanh dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước.