Tên / Số / ký hiệu : Nghị định số 180/2013/NĐ-CP
Về việc / trích yếu

Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật du lịch

Ngày ban hành 14/11/2013
Loại văn bản / tài liệu Văn bản quy phạm pháp luật
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 92 | Tải về : 57 Tải về
Nội dung chi tiết